Strategi

Det er her jobben begynner. Med å trekke opp de lange linjene, sette seg oppnåelige mål og lage gjennomførbare planer for å lykkes. Få mer passende stressnivå med målrettet effektiv innsats og mindre armer og bein. Det gir resultater.

Våre konsulenter kombinerer etablerte metoder og rammeverk, som vår oppdaterte versjon av SWOT-analyse med nyere tilnærminger, eller som Osterwalders modell. Sistnevnte gir en enkel og visuell tilnærming for å matche tilbud og etterspørsel i markedet. Fordelen med å blande oppdaterte modeller fra markedsføring med nye modeller for innovasjon er at man kan velge mellom å pakke om eller bygge om. Det kan skape store fortrinn. Andre veien er det mer åpenbart, innovasjon trenger å være tett på markedet dersom ett av målene er å få raskere og sikrere avkastning. Ved riktig modellbruk ser man i tillegg bak tallene og utenfor boksene.

Det er også fint å jobbe kontinuerlig med dette. I gamle dager lagde man en plan en gang i året og det var mer vanlig å lage fem og tiårsplaner. Man kan fint gjøre det også, men kontinuerlig arbeid med dette sikrer at kartet stemmer med terrenget. I dag minner forretningslandskapet mer om en høyt trafikkert elv enn et hav og alt endrer seg raskere. Faglig forankring med utdannelse oppdatert med ny forskning kombinert med bred erfaring man får som konsulent kan bidra til fortrinn i det mest kritiske området i en konkurranseutsatt virksomhet.

BEGYNN REISEN