Konseptutvikling

Mer enn metoder

Vil du ha noe som kan konkurrere? Vil du ha markedsføring som treffer? Vi tror på å gjøre ting grundig. Det betyr valide, reliable og tidlige tester. Vi liker å eksperimentere og analysere. God konseptutvikling gir måloppnåelse. For å lykkes med å utvikle et produkt eller en tjeneste så trenger man gode forretningsidéer og konsepter. Samtidig må man vite hvordan dette ser ut i markedet. Forretningsplan med integrert markedsplan gir mer effektivt entreprenørskap.

Du kan få hjelp av våre konsulenter. Vi bruker en versjon av forretningsmodellen til Osterwalderfor å gi en enkel og visuell tilnærming til kartlegging og utforming av en forretningsplan. Vi har god erfaring med å starte flere selskaper ved hjelp av denne modellen. En forretningsidé satt i system gir mer effektivt entreprenørskap og bedre odds for gründeren. Vi kan bistå med workshops hvor dere lærer mer om våre metoder.

Dersom din bedrift allerede har et produkt eller en teknologi som dere ønsker å videreutvikle, bruker vi Lean startup-metoden, som har vist seg å gi gode resultater når det gjelder effektivitet, lønnsomhet og kundetilfredshet. Vi bruker kontinuerlig lean og andre rammeverk for konseptutvikling og kvalitet. Vi bruker også design thinking og andre forskningsbaserte rammeverk ut fra hva som passer.

Du kan få bistand fra konsulenter med relevant utdannelse innen innen innovasjon på masternivå, lyst, resultater og erfaring. Vi jobber sammen med deg og hjelper til med å skape resultater.

Kontinuerlig konseptuvikling gir grunnlag for måloppnåelse. Få dette på plass nå og tjen mer penger raskere og sikrere.

Coinno Performancebyrå Oslo

Din vekst er vår vekst

Personvern

15 + 6 =