Produktutvikling

Mer enn å lage kule produkter

Vil du ha noe som treffer i markedet? Vi tror på strategisk produktutvikling i takt med markedet. Produkter og tjenester er selve livsnerven for de fleste kommersielle virksomheter. De kan med fordel designes, oppdateres og utvikles omtrent som om de ble lansert hver dag.

Du kan få hjelp til å utvikle produkter og tjenester det er reell etterspørsel for i markedet, basert på grundige kartlegging, analyser og tester.

Lean startup-metoden har vist seg å gi gode resultater når det gjelder effektivitet, lønnsomhet og kundetilfredshet. Våre konsulenter benytter seg denne metoden. Den korter ned tiden det tar å utvikle et produkt, f. eks. en nettside eller en app, og gjør samtidig at produktet blir mer i tråd med kundens forventinger og behov. Metoden kan brukes både ved nylanseringer og ved oppdateringer av eksisterende produkter og tjenester. Gjennom brukertester og andre studier får man bedre produkt- og tjenestedesign.

Vi bruker ofte også design thinking, lean produksjon og andre rammeverk for kvalitet og utvikling når vi hjelper deg. Du kan også få hjelp fra vårt nettverk med industridesignere, brukergrensesnitt-spesialister og andre spesialister som trengs for suksess.

Coinno Performancebyrå Oslo

Din vekst er vår vekst

Ring oss på 75 57 75 75, send en epost på hei@coinno.no eller send oss en beskjed her direkte!

Nyhetsbrev

13 + 13 =