Innovasjon Norge

Home/Tjenester/Innovasjon/Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er en av flere kilder til finansiering av oppstart. Vi kan bistå med workshops for konseptutvikling, forretningsutvikling og søknad. I tillegg ser vi på alternativer for finansiering.

Noen av tilskuddsordningene til Innovasjon Norge er gode penger. Det er en rekke kriterier de ser etter. Vi har vært opptatt av innovasjon rent faglig og våre studier gjør at vi kan forstå de rammeverkene de bruker på en helt annen måte. Budsjettet i søknaden blir også satt opp av markedsførere, for å få en best mulig markedsavklaring og kommersialisering.

Vi ønsker att alle våre kunder får med seg noe verdifullt, og vi ønsker at kundene blir minst mulig avhengige av tilskudd. Først jobber vi sammen om konsept og forretningsutvikling i to workshops. De er basert på de samme teoriene de bruker for å sortere hvem som får støtte. Dette tilpasser deres idéer til noe byråkratene kan forstå. I tillegg er dette relativt nye rammeverk som i seg selv kan skape verdi. Hoveddelen av det vi bistår med er utvikle deres konsept videre. Dere sitter igjen med et mer gjennomarbeidet konsept og et bedre forretningsplan. Dette er den største verdien dere får. I tillegg får dere en søknad og et mulig tilskudd, vi ser også på alternativer til finansiering. Vi samarbeider tett med Business Angel Network Norway og har tilgang til flere hundre mulige investorer.

Ta kontakt nå!

Be gjerne om møte!

Flying start X

kr5000Workshop
5%Suksess
 • Workshop
 • Konseptutvikling
 • Forretningsutvikling
 • 10-20 timer bistand
 • Søknad til fase 1
 • Finansieringsplan
 • Økt gjennomføringsevne
 • Introduksjonsmøte

Stage 2 Rocket X

kr10000Workshop
10%Suksess
 • Bygger på Flying start X
 • Konseptutvikling
 • Forretningsutvikling
 • 20-30 timer bistand
 • Søknad til fase 2
 • Finansieringsplan
 • Økt gjennomføringsevne
 • Introduksjonsmøte

Entreprenør

krXWorkshop
Y%Suksess
 • Pre-såkorn
 • Skattefunn
 • EU-finansiering
 • Business angels
 • Equity crowdfunding
 • Finansieringsplan
 • Økt gjennomføringsevne
 • Introduksjonsmøte

Alle priser er oppgitt i NOK, er eks. mva. Fakturert når konseptbeskrivelse blir levert med 14 dagers betalingsfrist. Prisen inkluderer workshop med konseptutvikling og etterarbeid. Det blir utarbeidet en plan med flere alternativer til finansiering. Det deltar minst en med minst en grad innen management fra handelshøyskole fra vår side. Vi tar noe fra vårt salgsbudsjett siden søknadene kan utløse oppdrag for våre markedsanalytikere.

*Til fase 1, markedsavklaring, er prisen svært lav, og vi forbeholder oss retten til å løse over halve oppdraget (markedsundersøkelser og brukertesting) ved tilsagn. Vi ønsker også å kvalitetssikre resten av leverandørene og se til at dere får noe som henger sammen. Dette for å sikre at markedsavklaringen blir gjort skikkelig og at det er av høy nok kvalitet til at det kan brukes som grunnlag for en søknad til fase 2. Betalingen faktureres med 5000 kr for workshop og ytterligere 5% av innvilget støtte. Man kan få 100 000 kr i støtte til å bruke på tredjepart. Det er krav om allerede etablert AS, og at alle deltakere i teamet er uten betalingsanmerkninger.

**Till fase 2, kommersialisering faktureres 10% av innvilget søknadsbeløp dersom vi har løst fase 1. Dersom vi ikke har gjort dette kan man gå gjennom hele prosessen på et rent suksesshonorar til 20%, noe som er vanlig markedspris, men det er færre vi kan løse dersom vi ikke har gjort fase 1 først. Til fase 2 kan man få opp til 1,5 mill i lån eller opp til 700 000 kroner ( trukket fra eventuell tidligere støtte) i støtte dersom man matcher det med tilsvarende egen innsats. Vi kan bistå med å matche støtten gjennom investorpresentasjoner og nettverk.