Søknad til Innovasjon Norge

og andre kilder til finansiering

En søknad til Innovasjon Norge er en av flere kilder til finansiering av oppstart. Vi kan bistå med workshops for konseptutvikling, forretningsutvikling og søknad. I tillegg ser vi på alternativer for finansiering.

Noen av tilskuddsordningene til Innovasjon Norge er gode penger. Det er en rekke kriterier de ser etter. Vi har vært opptatt av innovasjon rent faglig og våre studier gjør at vi kan forstå de rammeverkene de bruker på en helt annen måte. Budsjettet i søknaden blir også satt opp av markedsførere, for å få en best mulig markedsavklaring og kommersialisering.

Vi ønsker att alle våre kunder får med seg noe verdifullt, og vi ønsker at kundene blir minst mulig avhengige av tilskudd. Først jobber vi sammen om konsept og forretningsutvikling i to workshops. De er basert på de samme teoriene de bruker for å sortere hvem som får støtte. Dette tilpasser deres idéer til noe byråkratene kan forstå. I tillegg er dette relativt nye rammeverk som i seg selv kan skape verdi. Hoveddelen av det vi bistår med er utvikle deres konsept videre. Dere sitter igjen med et mer gjennomarbeidet konsept og et bedre forretningsplan. Dette er den største verdien dere får. I tillegg får dere en søknad og et mulig tilskudd, vi ser også på alternativer til finansiering.

 

Investorer for å matche støtte

Vi samarbeider nettverk for business angels og har tilgang til investorer. Vi som jobber i Coinno har selv investert i oppstartselskaper, og vi investerer også i perioder med Coinno som regel da gjennom bytte mot tjenester, og noen ganger budsjett til reklameplass i tillegg.

 

Inkubator eller akselerator

Du kan også få tilgang til inkubator eller akselerator. Vi har partnerskap med en internasjonal inkubator (FasterCapital) som vi representerer i Norge. De kan også dekke halvparten av investeringer som trengs. Dette kan være fint dersom du ikke kan matche hele beløpet i din søknad til Innovasjon Norge. Du får også andre ressurser i en inkubator, i denne får du også mer hjelp til utvikling av teknologi, noe alle selskaper trenger.

 

 

Stage 2 rocket X

+10% suksesshonorar
NOK10000
 • Workshop (MVA-fritt)
 • Konseptutvikling
 • Forretningsutvikling
 • 20-30 timer bistand
 • Søknad for kommersialisering
 • Søknad for innovasjonslån
 • opp til 1,5 millioner kr i lån.
 • Hjelp med budsjett
 • Grov vurdering / betaling i aksjer
 • Budsjett og likviditetsplan
 • Investorpresentasjon

Entreprenør X

+0-20% suksesshonorar
NOKX
 • Pre-såkorn
 • Skattefunn
 • EU-finansiering
 • Business angels
 • Equity crowdfunding
 • Finansieringsplan
 • Horizon 2020
 • Verdivurdering
 • Grov vurdering / betaling i aksjer
 • Inkubator (beta)
 • Akselerator (beta)

Alle priser er oppgitt i NOK, er eks. mva. Fakturert når konseptbeskrivelse blir levert med 14 dagers betalingsfrist. Prisen inkluderer workshop med konseptutvikling og etterarbeid. Det blir utarbeidet en plan med flere alternativer til finansiering. Det deltar minst en med minst en grad innen management fra handelshøyskole fra vår side. Vi har mentorerfaring fra Founder Institute, OISP, FasterCapital og vi har godkjent mentor for Innovasjon Norge. 

*Til fase 1, markedsavklaring, er prisen svært lav, og vi ønsker å komme med ikke bindende tilbud på markedsundersøkelser og brukertesting ved tilsagn. Vi er et performancebyrå med innovasjonsdel og spesialiserer oss på å løse slike oppgaver bedre enn andre. Vi ønsker også å kvalitetssikre resten av leverandørene og se til at dere får noe som henger sammen. Dette for å sikre at markedsavklaringen blir gjort skikkelig og at det er av høy nok kvalitet til at det kan brukes som grunnlag for en søknad til kommersialiseringsfasen. Betalingen faktureres med 10000 kr (MVA-fritt) for workshop og ytterligere 10% av innvilget støtte. Man kan få 100 000 kr i støtte til å bruke på tredjepart. Det er krav om allerede etablert AS, og at alle deltakere i teamet er uten betalingsanmerkninger.

**Till fase 2, kommersialisering faktureres 10% av innvilget søknadsbeløp dersom vi har løst fase 1, det gir en lavere totalpris. Dersom vi ikke har gjort dette kan man gå gjennom hele prosessen på et rent suksesshonorar til 20%, noe som er vanlig markedspris. I noen tilfeller kan man gjøre opp suksesshonoraret i aksjer dersom det er ønsket. Til fase 2 kan man få opp til 1,5 mill i lån eller opp til 700 000 kroner ( trukket fra eventuell tidligere støtte) i støtte dersom man matcher det med tilsvarende egen innsats. Vi kan bistå med å matche støtten gjennom investorpresentasjoner og nettverk.

Coinno Performancebyrå Oslo

Din vekst er vår vekst

Personvern

13 + 10 =