Søknad til Innovasjon Norge

og andre kilder til finansiering
  1. Hjem
  2.  » 
  3. Tjenester
  4.  » 
  5. Innovasjon
  6.  » Innovasjon Norge

Finansiering av bedrifter kan gjøres på mange måter. Det er ofte meget tidskrevende. Du kan få hjelp.

Finansiering gjennom Innovasjon Norge

Du får en kostnadsfri komplett gjennomgang av finansieringskilder i Innovasjon Norge, og andre steder. Ta kontakt på skjema her til høyre.

Suksesshonorar

Det du og mange andre trenger er en modell med suksesshonorar. Du frigjør tid, og du betaler for det som fungerer.

Avtal tidspunkt for gjennomgang og et eventuelt tilbud:

Når passer det? Oppgi gjerne flere alternativer.

Hva slags møte ønsker du?

Personvern

En søknad til Innovasjon Norge er en av flere kilder til finansiering av oppstart. Du kan få hjelp med workshops for konseptutvikling, forretningsutvikling og søknad. I tillegg ser vi på alternativer for finansiering.

Noen av tilskuddsordningene til Innovasjon Norge er gode penger. Det er en rekke kriterier de ser etter. Vi har vært opptatt av innovasjon rent faglig og våre bakgrunn gjør at vi kan forstå de rammeverkene de bruker på en helt annen måte. Budsjettet i søknaden blir også satt opp sammen med markedsførere, for å få en best mulig markedsavklaring og kommersialisering.

Selve prosessen er også verdifull i seg selv. Du får mer klarhet i din bedrift. Dette er innsikt du senere kan bruke på mange måter.

 

Investorer for å matche støtte

Vi som jobber i Coinno har selv investert i oppstartselskaper, og vi investerer også i perioder med Coinno som regel da gjennom en kombinasjon med både tid og penger. Vi samarbeider nettverk for business angels og har tilgang til investorer. 

 

Inkubator eller akselerator

Du kan også få tilgang til inkubator eller akselerator. Vi har partnerskap med en internasjonal inkubator (FasterCapital) som vi representerer i Norge. De kan også dekke investeringer, men er mest interessante for de som selv ikke har teknologisk kompetanse til å utvikle in house. Du får også andre ressurser i en inkubator, i denne får du også mer hjelp til utvikling av teknologi, noe alle selskaper trenger. En av oss er også mentor hos Founder Institute, et globalt program med stort fond startet i Silicon Valley. Ta kontakt på chatten eller på annen måte hvis dere har spørsmål om inkubator eller aksellerator.

 

 Gratis mentortjeneste

Du kan søke Innovasjon Norge om å få oss som mentor. De dekker 30 timer. Les mer om mentor-ordningen til Innovasjon Norge. Ved søknad oppgis navn hos den dere ønsker som mentor under prosjektopplysninger i seksjonen prosjektbeskrivelse, men først må du ta kontakt med oss for å finne ut av om vi er de beste til å hjelpe deg. Eller om det er andre kilder til støtte som passer deg bedre der hvor du er nå.

 

Coinno Performance-byrå Oslo

Resultatbesert markedsføring

Personvern