innovasjon

Coinno innovasjon

Å skape tett på markedet

Innovasjon handler om å skape noe nytt, unikt og lønnsomt. Evne til å tenke nytt og benytte seg av ubrukt potensial er sentralt for alle kommersielle virksomheter. Samtidig må det være behov og etterspørsel for det i markedet.

Den teknologiske utviklingen og trender gjør at metoder og rammeverk stadig må endres. Det studenter lærer i dag er ofte utdatert, det tar tid før noe kvalifiserer som vitenskap. Entreprenørskap eller endring i eksisterende bedrift handler om å lære seg å lære og å finne på noe nytt som er relevant. Dette er prosesser som kan fasiliteres.

En metode som har vist seg å gi gode resultater når det gjelder effektivitet, lønnsomhet og kundetilfredshet, er Lean startup-metoden. Den korter ned tiden det tar å utvikle et produkt og gjør samtidig at produktet blir mer i tråd med kundens forventinger og behov. I mer markedsdrevne prosjekter starter vi gjerne med Osterwalders metoder. Vi jobber også med design thinking. Og andre passende forskningsbaserte rammeverk. Vårt navn, Coinno, er en forkortelse av co-innovation som er en ny retning innen åpen innovasjon. Vi tenker litt utenfor de tradisjonelle organisasjonsmessige rammene, men vi har like mye fokus på lønnsomhet.

 

Coinno Performance-byrå Oslo

Resultatbasert markedsføring