Coinno innovasjon

Å skape tett på markedet

Innovasjon handler om å skape noe nytt, unikt og lønnsomt. Evne til å tenke nytt og benytte seg av ubrukt potensial er sentralt for alle kommersielle virksomheter. Samtidig må det være behov og etterspørsel for det i markedet.

Den teknologiske utviklingen og trender gjør at metoder og rammeverk stadig må endres. Det studenter lærer i dag er ofte utdatert, det tar tid før noe kvalifiserer som vitenskap. Entreprenørskap eller endring i eksisterende bedrift handler om å lære seg å lære og å finne på noe nytt som er relevant. Dette er prosesser som kan fasiliteres.

En metode som har vist seg å gi gode resultater når det gjelder effektivitet, lønnsomhet og kundetilfredshet, er Lean startup-metoden. Den korter ned tiden det tar å utvikle et produkt og gjør samtidig at produktet blir mer i tråd med kundens forventinger og behov. I mer markedsdrevne prosjekter starter vi gjerne med Osterwalders metoder. Vi jobber også med design thinking. Og andre passende forskningsbaserte rammeverk. Vårt navn, Coinno, er en forkortelse av co-innovation som er en ny retning innen åpen innovasjon. Vi tenker litt utenfor de tradisjonelle organisasjonsmessige rammene, men vi har like mye fokus på lønnsomhet.

 

Markedsføring kan være komplekst og vanskelig å få grep om. Vi har helhetlige tjenester satt i system. Vi måler og forbedrer kontinuerlig.

Konseptutvikling og strategi

Det er viktig at du har et godt grunnlag.

Lær mer

Du og nesten alle andre som kommer til oss har verdens beste konsept. Det er smart å forsterke styrker, og kun ha fokus på svake sider når de er kritiske.

Du kan få innovasjonsfaglig hjelp fra oss, du kan til og med få dekket utgifter via Innovasjon Norge i visse tilfeller da vi har en godkjent mentor. To av oss har kompetanse innen innovasjon på masternivå og mange års erfaring.

 

Les vår tjenesteside om konseptutvikling.

Prototyper

Digital eller fysisk prototype.

Lær mer

Vi gjør digitale prototyper og andre presentasjoner som vi kan split-teste eller brukerteste. Gjennom vårt nettverk kan vi anbefale en av våre tre partnere på 3D-prototype eller industridesign. Også på elektronikk.

Når vi gjør sosiale medier er det med mål om å bygge under SEO.

Vi samarbeider med et influencerbyrå der hvor det egner seg.

Les mer om hvordan du kan få hjelp med prototyper.

 

Analyse & markedsundersøkelser

Statistikk om adferd er utfordrende.

Lær mer

Vil du ha resultater så må du tilpasse deg markedet. Utfordringen med markedsanalyser er at statistikken blir så vanskelig at det er få som klarer å designe og tolke undersøkelser.

Du kan få hjelp av oss, vi har to som er utdannet innen markedsføring, og en som er sosialantropolog og som kan lage brukerundersøkelser. Kontakt oss.

 

Les mer om markedsføring med oss.

Finansiering av innovasjon

Mer enn Innovasjon Norge.

Lær mer

Du kan få støtte til innovasjon fra flere kilder. Vi gjør oftest søknader til Innovasjon Norge og Forskningsrådet (SkatteFunn). Vi gjør flere slags søknader, og vi bistår med investorpresentasjoner.

Du kan få tilgang til investornettverk og aksellerator gjennom oss.

Les mer om finansiering.

 

Startups

Lean startup og funding.

Lær mer

Du kan få utviklet ditt konsept i workshops med inkludert søknad til Innovasjon Norge.

Du kan få tilgang til flere investornettverk.

 Du kan få oss som godkjent mentor gjennom Innovasjon Norge, og vi deltar i Founder Institute.

Les vår tjenesteside for startups.

Workshops & Kurs

Vil du ha en privat mentor og lærer?

Lær mer

Gjør-det-selv som kan konkurrere. Du kan finne ut av hva du kan gjøre selv og hvordan, og hva eksperter skal gjøre for at du skal kunne konkurrere.

Du får hjelp til å lære deg å bruke våre løsninger inkludert i våre pakker. Vi har en erfaren weblærer som har jobbet på NKI og Noroff. Kontakt oss.

Du kan få hjelp til å lære deg mer om SEO og innholdsproduksjon og hva du ka gjøre selv. Kontakt oss. Kontakt oss.

Du kan få hjelp med innovasjon, vi har ofte workshops med bedrifter. Det inngår finansieringsplan ved innovative prosjekter.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med Innovasjon Norge eller kontakt oss.

 

Web og nettbutikk

Testrigg for a/b-testing.

Lær mer

Du kan se på oss som et performancebyrå med innovasjonsdel. Selv om flere av oss er utdannet innen innovasjon. Det betyr at vi har mer kompetanse enn vanlig i digital testing og testsalg. To av oss er også markedsførere og vi vet hvordan du kan finne riktig pris.

Les mer om web eller nettbutikk.

Kommersialisering

Nøkkelen til markedsorientert kommersialisering.

Lær mer

Du kan få hjelp fra oss med kommersialisering, vi har en som spesialiserer seg i dette, og hun har også master i nettopp kommersialisering. 

Du kan få den beste kommersialiseringen ved å velge et performancebyrå med kompetanse i innovasjon. Fordi vi er vant til å teste og justere hele tiden. Du knekker koden raskere med oss.

 Kontakt oss.

 

Coinno Performance-byrå Oslo

Resultatbasert markedsføring

Personvern