Innovasjon

Home/Tjenester/Innovasjon

Innovasjon handler om å skape noe nytt, unikt og lønnsomt. Evne til å tenke nytt og benytte seg av ubrukt potensial er sentralt for alle kommersielle virksomheter. Samtidig må det være behov og etterspørsel for det i markedet.

Den teknologiske utviklingen og trender gjør at metoder og rammeverk stadig må endres. Det studenter lærer i dag er ofte utdatert, det tar tid før noe kvalifiserer som vitenskap. Entreprenørskap eller endring i eksisterende bedrift handler om å lære seg å lære og å finne på noe nytt som er relevant. Dette er prosesser som kan fasiliteres.

En metode som har vist seg å gi gode resultater når det gjelder effektivitet, lønnsomhet og kundetilfredshet, er Lean startup-metoden. Den korter ned tiden det tar å utvikle et produkt og gjør samtidig at produktet blir mer i tråd med kundens forventinger og behov. I mer markedsdrevne prosjekter starter vi gjerne med Osterwalders metoder.

Konseptutvikling

Handler om å utvikle idéer som skaper lønnsomhet. Les mer om konseptutvikling.

Prototype

Handler om å utvikle forenklede utgaver av et produkt som man kan tilpasse tidlig. Les mer om prototyper.

Produktutvikling

Handler om å utvikle produkter og tjenester det er reelt behov for i markedet. Les mer om produktutvikling.

Startups

Handler om å benytte modeller og metoder som gir effektiv prosesser. Les mer om startups.

Finansiering

Handler om å ta i bruk investorer og tilskuddsordninger for å sikre finansiering. Les mer om finansiering.

BEGYNN REISEN

GooglePartnerBadge-Horizontal