CRO

Mer enn konverteringsoptimalisering

Konverteringsoptimalisering (CRO) handler om å få besøkere til å bli kunder. En konvertering er å få en henvendelse eller et kjøp, en interaksjon med nettløsningen. Dette er en av de viktigste aktivitetene i digital markedsføring.

Brukervennlighet og godt interaksjonsdesign bidrar til at du kan få flere konverteringer og dermed også bedre lønnsomhet. I a/b -testing har det viset seg at layout, menyer og andre grep for bedre informasjonsarkitektur og brukeropplevelse er noe av det som gir best uttelling. Godt innhold er viktig.

Våre interaksonsdesignere vet hvordan! Vi har både faglig tyngde, erfaring og resultater for å få til bedre konverteringer. Det er også mange andre mål vi kan øke tallene på.

For at de dyrkjøpte konverteringene skal lønne seg mest mulig er det flere nivåer. Segmentering er viktig for å få flere av de mest lønnsomme kundene. Er dette integrert i CRM er det enda bedre. Får man med ERP kan det gå riktig bra. Altså kundesystem og økonomisystem integrert i kampanjene. For små bedrifter uten dette er det mulig å få gjort en god del likevel, men vi hjelper deg gjerne med å komme i gang med marketing automation. En god visuell kommunikasjon og en helhetlig strategisk plan for posisjonering og branding kan bidra til mer tillitsfulle og fornøyde kunder. Å beholde kunder er mer lønnsomt enn å få nye, men man trenger jo å få til begge deler.

Coinno Performancebyrå Oslo

Din vekst er vår vekst

Personvern

6 + 15 =