Innovasjon i sosialt entreprenørskap. Vil du gjøre din bedrift mer innovativ, men vet ikke hvor du vil innovere? Start med målet. Er du en kommersiell aktør som ønsker økt salg, eller en sosial entreprenør som ønsker å løsrive seg fra gaver og donasjoner og å finne en bærekraftig businessmodell? Da kan du sette innovasjon på dagsordenen.

 

Et innovasjonsprosjekt kan løfte din bedrift til en ny fase, og sørge for at virksomheten blir mer levedyktig og lønnsom. Innovasjonsprosjekt skaper vekst, men kan også forårsake fatale konsekvenser dersom ressursene ikke blir disponert riktig.

 

Hva er innovasjon?

”Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.”

Denne definisjonen anvendes på all type innovasjonsmål, fra bedriftsøkonomiske resultater til samfunnsøkonomiske fordeler. Merk, at samfunnsøkonomisk lønnsomhet er ikke nødvendigvis bedriftsøkonomisk lønnsomhet og vice versa.

Hvis du jobber i et offentlig sektor, vil begge faktorene være relevante, både å skape sosialvekst og økonomisk verdi: Sosial verdi kan være å utvikle bedre tjenester for borgerne for eksempel ved å korte ned ventetiden på sykehusene. Økonomisk verdi kan være både økte inntekter og sparte utgifter.

 

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap befinner seg i skjærepunktet mellom velferd og næringsliv. Målet med sosialt entreprenørskap er å etablere dobbel bunnlinje med resultater: Både sosial og økonomisk effekt.

Begrepet og definisjonen på hvem som kan kalle seg sosial entreprenør er i stadig utvikling, i takt med endringer i samfunnet. Når nye løsninger etableres, spiller statlig tilskudd, gaver og donasjoner en avgjørende rolle. Dessverre tar denne type finansiering svært lang tid, og de kan opphøre. Derfor det er viktig å finne og tilpasse en ny businessmodell, ved hjelp av hvilken virksomheten klarer å selge sine tjenester og oppnå lønnsomhet uavhengig av økonomisk bistand fra offentlighet.

 

Coinno viser veien

For oss i Coinno er det viktig å forstå de langsiktige mål til en sosial entreprenør. Når målet er klart, kan vi hjelpe kunden med å strukturere handlingsplanen og kartlegge veien som tar våre kunder frem til målet.

Avhengig av ressurser, vil det kunne ta kortere eller lengre tid, men ingenting er umulig, tror vi.

Den største utfordringen ved å finne en bærekraftig businessmodell for sosiale entreprenører er at markedene kan være uvante med å betale for sosiale goder og dermed har lav betalingsvilje. Selve målgruppen entreprenørene jobber med har ofte ikke betalingsevne, og da er man avhengig av å finne andre som ser verdien av den sosiale effekten som skapes – og vil betale for den.

‘Social entrepreneurship is entrepreneurship carried out for societal benefit. Social entrepreneurs are every bit as innovative, disciplined and driven as business entrepreneurs, but their ventures focus on solving entrenched social problems: poverty, environmental degradation, lack of access to healthcare, inadequate education and more. Just as entrepreneurship helps advance economic progress, so social entrepreneurship moves humanity in the direction of a more peaceful, prosperous and sustainable world.’ Jeff Skoll, Skoll Foundation (og tidligere gründer av eBay)

 

Tatjana