Patent, varemerke og IPR-hjelp

Innovasjon, Tjenester

  1. Hjem
  2.  | 
  3. Innovasjon
  4.  | Patent, varemerke og IPR-hjelp
Patent varemerke ipr illustrajson

Beskytt din ide. Er det lurt å søke beskyttelsen?

Har du funnet opp noe nytt, for eksempel ny design, nytt bruksområde for ditt produkt, eller ny forretningsprosess som inkluderer programvare? Da kan du vurdere patentbeskyttelse.

For mange en patentbeskyttelsesprosess er uoversiktlig og kompleks. I mange tilfeller den krever betydelige økonomiske ressurser.

For at du kan utrede behov for patent må du få et grunnleggende kunnskap om patenteringsprosesser.

Tre viktigste kriterier.

Det stilles tre kriterier til at et patent kan gis:

  1. Oppfinnelsen må være ny,
  2. den må skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området, og
  3. oppfinnelsen må kunne reproduseres.

Patentering er en del av selskapets strategi. Prosessen trenger budsjett, for eksempel til innleide konsulenter eller et patentbyrå, vedlikehold og fornyelse, og ekspansjon til andre land. I tillegg må det tas hensyn til at dersom formålet med patent skal effektueres – budsjett til rettssak.

Fordeler med patent er å kunne vinne tid og okkupere markedet uten slitsomme konkurrenter og blodig priskrig.

  1. Det første som må tas hensyn til er et valg av et riktig patent. Hva vil du beskytte? Design, funksjon, prosess eller en del av verktøyet som gjør jobben mye lettere? I noen tilfeller patentsøknader er lett å utforme, i andre trenger utformingen mange sider med kompliserte forklaringer. For eksempel det er lettere å patentere ny design som gjør produktet mer brukervennlig, enn et helt nytt produkt. Når det gjelder programvare, må denne være en del av en prosess. Da er det prosessen som patenteres, og ikke programvaren i seg selv.
  2. Det andre sentrale tema er valg av marked: Vil du beskytte produktet/ideen nasjonalt eller internasjonalt? Det gjelder forskjellige tidsrom i forskjellige land, for eksempel i noen land kan patent bli gitt for 20 år, i andre må patent fornyes hvert 6.år. Du må også vite om de forskjellige fasene for patentering. Noen ganger det er lurt å legge et ønske om patent, og på denne måten sørge for at ingen andre kan komme foran deg i køen. Når du har sørget for å reservere din plass i kø, kan du utnytte patentbeskyttelsen. Denne fasen gjelder i ett år. Senest 1 dag før fristen må du legge inn selve søknaden, eller mister du eksklusive rettighetene på ditt produkt.

Skriveprosessen

Hvordan skrive søknaden?

Du kan velge å prøve selv dersom du har tid og lite penger, ellers finnes det flere profesjonelle tjenester. Først må du beskrive hva som er ny med ditt produkt eller din ide. Sjekk om andre har tenkt på det samme som deg. Søk i Patentstyrets søketjeneste etter varemerker, design eller patenter. Sjekk også om navnet allerede er registrert som et domenenavn. Sjekk også om navnet allerede er registrert som foretaksnavn. Søk om enerett, varemerkeregistrering, designregistrering, patent. Hos patentstyret kan du også få utført konsulenttjenester som søk og rådgivning. Vi bruker også eksterne patentbyrå.

Videre må du beskrive hvor er markedet og hvem er kundene.

For å tjene penger på ideen din, må du først undersøke markedet. Du må vurdere om det er behov for produktet eller tjenesten, og om den har gode forutsetninger for å klare seg i konkurranse med andre.

Teknologien bør være fremtidsrettet, og være levedyktig om noen år.

Finn ut hva er markedet villig til å betale for produktet og prosesser med produksjon og distribusjon.

Beskriv nåværende og potensielle konkurrenter, og ønsket allianser/samarbeidspartnere.

IPR-strategi og innovasjon

Innovasjon bidrar til å sikre verdier, skape verdier og unngå feilinvesteringer i utviklings- eller innovasjonsprosesser. Derfor det er viktig å ta vare på innovasjon. Innvilgelse av en patent kan utløse større interesse hos investorer og tiltrekke kapital, og dermed skape arbeidsplasser.

-Tatjana

Følg vår blogg her: