Vi har tatt frem noen nye markedsføringspakker. De passer godt for nye selskaper eller nettsteder som trenger en oppgradering. De er nok mest egnet for mindre bedrifter og organisasjoner. Vår målsetning er at de skal holde meget høy kvalitet i dette segmentet. Det lønner seg rett og slett å bruke mer på litt større, men de kan også oppgraderes eller utgjøre kjernen i et godt tilbud. Ta kontakt for å bestille, gi tilbakemeldinger og innspill.

-Stefan

Følg vår blogg her: