Vi har vært på norwegian tech awards for å skape kontakter og for å se hva som skjer innen norsk innovasjon. Det skjer store ting både innen eksisterende selskaper og nye.

Vi opplever en boom innen nyetableringer i Norge. Søknader til Innovasjon Norge er doblet i første halvår. Det er fortsatt en kapitalmangel for selskaper etter at tilskudd er brukt opp. Man kan se på alternative modeller for finansiering av videre drift. Noen ganger kan forhåndssalg på kickstarter.com være løsningen. Andre ganger er det kanskje en fordel å lete etter investorer for tidlig fase i våre naboland. Mange selger tidlig ut av landet. Vi har også fått et inntrykk av at mange norske entreprenører tenker lokalt og ikke internasjonalt. Ta kontakt dersom dere trenger noen form for bistand med deres nye virksomheter. Vi har kontorer i Oslo International Hub, en akselerator for internasjonalt orienterte startups.

Oppdatering 2020: Vi flyttet til Technopolis sent i 2018.

Stefan

Følg vår blogg her: