Her er litt hjelp til søknad, Innovasjon Norge har også en del ressurser. Nesten alle med ambisjoner om å starte opp noe nytt kjenner til Innovasjon Norge. Noen er litt mindre interessert i en byråkratisk søknadsprosess som kan ta tid og fokus vekk fra kjernevirksomheten. Andre er mer opptatt av stønader enn av forretningsutvikling. Hva passer for hvem?

Hjelp til din søknad, Innovasjon Norge og andre

Vi ønsker å hjelpe de som er ambisiøse og har det som trengs for å starte opp uten hjelp, men som er åpne for en raskere start. Midler fra Innovasjon Norge kan komme godt med for å få testet og justert raskere. Særlig den første delen, markedsavklaringen er nyttig. Det er relativt små beløp på 100 000, men sannsynlighetene er større for å få tilslag. Hvis vi bistår med søknaden så gjør vi det først og fremst for å kunne hjelpe til med markedsanalyser. Vi er først og fremst et markedsføringsbyrå, og egentlig ikke søknadsbyråkrater, men her har alle også bakgrunn fra innovasjon eller entreprenørskap i tillegg til kommunikasjon eller markedsføring.

Hva slags hjelp til søknad?

Det finnes søknadshjelpere som ikke selv løser selve oppdraget de skaffer finansiering til, og det kan være mer passende for de som selv vil påvirke prosessen, selve søknaden og hvordan markedsavklaringen løses. Så finnes det oss, vi gjør altså begge deler. Dette kan passe for de som er mer åpne for råd og ikke har like mye tid til å planlegge alt i detalj selv. Vi yter søknadshjelp i en helhetlig finansieringspakke inkludert søknad til Innovasjon Norge med flere kilder til kapital. Det kan passe de som er mindre opptatt av stønader, og mer opptatt av å få inn mest mulig kapital slik at det går raskere. Vi har også en pilot med virtuell akselerator, og vi samarbeider med en inkubator. Vi investerer også selv. Du kan gjerne ta kontakt med oss.

Stefan