Skattefunn søknad, svar på spørsmål

Skattefunn søknad, svar på spørsmål

Søknad til Skattefunn er omfattende. Vi hjelper både nye og etablerte bedrifter med å finansiere innovasjon. Det kan ofte være søknad til utvikling og kommersialisering av nytt produkt eller tjeneste. Finansieringsformen kan være forskjellig, avhengig av forretningens karakter og behov. I dag vil vi dele med oss om svar på vanlige spørsmål om SkatteFUNN-ordningen.

Start med å finne eller å etablere et passende prosjekt. I prosjektet kan du ha utviklingsaktiviteter, og du kan holde vanlig drift utenfor. Innenfor rammene av prosjektet kan du tillate deg å bruke mer tid til utvikling. Du får bedre forutsetninger for god styring.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt. Gjennom søknad til SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Er innenfor målgruppen for søknad til Skattefunn?

For å søke Skattefunn trenger du heldigvis ikke å ha en spesiell selskapsform. Ordningen  omfatter alle bedriftsstørrelser og det er ingen krav til ansatte eller omsetning.

Hvis du vet at dette er et prosjekt som er avgrenset på tid og er rettet mot utvikling av et produkt, tjeneste etter produksjonsprosess kan du søke om ordningen.

Det viktigste at det skaper nytte for bedriften og for brukere.

Bare i noen tilfeller stilles det krav til forskningshøyde.

Men, du må være sikker på at det ikke finnes et hylleprodukt av samme karakter fra før.

Hvordan går du frem?

Du trenger å etablere din profil på SkatteFUNN sine hjemmesider for å kunne levere søknaden. Søknadsskjema finner du på forsiden. Du kan fylle ut litt om gangen før du sender søknaden.

Vi i Coinno bistår ofte bedrifter som ønsker å starte et utviklingsprosjekt og trenger et samarbeidspartner for å definere produkt eller tjeneste.

Frister for å søker er 1.september. Send søknad som beskriver ditt produkt eller tjeneste.

Bedriften må legge ved et revisorattestert skjema (Skatteetatens RF-1053) for sine prosjektkostnader når man rapporterer selvangivelsen i februar-mars.

SkatteFUNN ønsker å se tall som utelukkende er relatert prosjektet, sørg derfor for at du har etablert prosjektregnskap fra dag 1.

Du kan få etterbetalt støtte fra 1 til 3 år tilbake i tid.

Husk at SkatteFUNN etterbetaler 20% av beløpet brukt på utvikling, for eksempel innkjøp av kompetanse, lønn til prosjektansatte, design, konsulenter og lignende. Markedsføring, markedsundersøkelser og annonsering faller ikke innenfor godkjent kostnad.

Merk at ulønnet arbeidsinnsats ikke gir grunnlag for skattefradrag.

Kostnader i forbindelse med lønn er rammebetinget: du får maksimalt dekket lønnskostnader inntil 600 kr i timen og 1850 timer i ett år per prosjektmedarbeider.

Det skal foreligge et ansettelsesdokument. Kostnader til eiere uten ansettelsesforhold kan ikke kostnadsføres.

Støtten blir utbetalt av Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Eksempler fra SkatteFUNN:

“Eksempel på timeføring (deltidsstilling):

Per jobber 80 % i bedriften, og har nominell lønn på kr 332 000

Han jobber 158 timer med prosjektet i løpet av et år.

Beregning Per:

Pers lønn må først regnes om til en full stilling, som gir kr 415 000

Timesats:

415 000×1,2 ‰=498

Kostnadene for Per i prosjektregnskapet blir:

498×158=78 684

Anne jobber 100 % i bedriften, og har nominell lønn på kr 600 000

Hun jobber 1850 timer med prosjektet i løpet av et år.

Beregning Anne:

Timesats:

600 000×1,2 ‰=720

Man kan maks føre opp en timesats på 600.

Kostnadene for Anne i prosjektregnskapet blir:

600×1850=1 110 000”

Prøv selv, eller ta kontakt med oss hvis dere ikke har tid. Det er litt lang behandlingstid, så det kan være en økonomisk fordel av å få søknaden til Skattefunn levert riktig raskere.

Tatjana

Skattefunn

Skattefunn

Søknad til Skattefunn er kanskje aktuelt for deg også. Vi jobber en del med innovasjon og innovative prosjekter med vår kunder. Det er utrolig nok en del gratis penger å få. Mange kjenner til Innovasjon Norge, men skattefunn er det ikke alle som benytter seg av. Er dette noe for dere?

Skattejakt og Skattefunn. Å gå på skattejakt i stønadsverdenen er noe unaturlig for drevne forretningsfolk. De går gjerne rett på sak og bruker andre former for finansiering. Søknad til Skattefunn kan likevel være svært aktuelt for mange, og med konsulenter som kan ta seg av søknadsprosessen er det mindre tidssluk. Det går mer riktig raskere.

Generelt kan vi si at tilslagsraten er høy på skattefunn sammenlignet med andre kilder til soft funding. Få din FoU inn under ordningen i dag, du kan få etterbetalt for hele året dersom du rekker årets frist.

Gå gjerne på skattejakt med oss. Skattefunn er et godt sted å begynne.

En søknad til Skattefunn kan bidra med finansiering til så å si all slags utvikling. Tjenesteutvikling, produktutvikling, utvikling av produksjonsprosesser og så videre, men det må gjøres på riktig måte. Veldig mange gjør dette i dag. De som ikke utvikler seg blir borte. Her er det om å søke fortest mulig, og å få hjelp med byråkratiet dersom dere ikke har fritidsproblemer. Du får også hjelp med å forbedre utviklingsprosjektet fra fagfolk innen innovasjon for å sikre prosessene og innen markedsføring for å sikre at det blir suksess der ute i markedet hvor det virkelig teller.

Stefan

Kundereise

Kundereise

Å se hvordan en kundereise ser ut for flere segment er innsikt som kan gi store fordeler. Ut fra et kvalitetsperspektiv finner man de svake lenkene. Man kan få opp lojalitet og ned kundechurn. Her kan man bevege seg fra transaksjonsmarkedsføring til relasjonsmarkedsføring.

Det som er felles med flere av fordelene er at de øker lønnsomheten. Det koster mer å skaffe en kunde enn å beholde en eksisterende kunde. Selve anskaffelsen og onboardingen kan også gjøres mer effektiv og behagelig.

Tradisjonelt sett finner man en del om kundereisen innen klassisk markedsføring og adferd før kjøp, men her er det fint å gå litt lenger enn det. I dag og i fremtiden er det plass til spesialister innen flere fag til å sørge for et godt forhold til deres kunder. Det er selvsagt markedsførere, det er kundesenteret og det er de som er i direktekontakt med kunden, det er proudktene og det er tjenestene. I tillegg ser vi i dag en egen spesialisering for å gjøre kundereisen best mulig. UI/UX. Det er engelsk som mye nytt. Det er user «experience / user interface» vi snakker om. Flere av våre konsulenter innen dette fagfeltet har det som spesialisering innen IT på bachelornivå, men vi har også en med master i selve faget. Interaksjonsdesign er et godt norsk ord. Faget har røtter i brukergrensesnitt for IT, men en komplett utdannelse handler i dag om all slags samhandling hvor en kunde er involvert. En forutsetning for å kunne optimalisere kundeopplevelsen.

Tenk kundereise. Bruk fantasien deres. Bruk de ressursene dere har som kan noe om adferd. Bruk gjerne eksperter. Det er noe av det mest lønnsomme man kan gjøre.

Stefan

Raketter og startups – Gründermessen

Raketter og startups – Gründermessen

I 2016 var Gründermessen i Oslo på Telenor Arena. Det var utstillere som jobber med å hjelpe startups, og så var der startups som ville vise seg frem. Vi hadde en custom stand som vi brukte for å segmentere.

Vår stand hadde raketter som tema. Vi ønsker å jobbe med startups som vil langt og høyt. Det er vår primære målgruppe. De som har litt mer krevende oppgaver har mer bruk for vår ekspertise. Unntaksvis jobber vi også med mindre startups som er fornøyde med en liten størrelse, men da må de jobbe med noe utfordrende som kan forsvare bruk av spesialkompetanse.

Vår stand var en interaktiv rakettrampe hvor man valgte bane. På den måten kunne vi få vite litt om de mulige kundenes strategivalg om de hadde hatt bruk for hjelp. Vi hadde også metaforer om rakettbrensel. Det er nemlig viktig å ha riktig blanding av «exploration» og «exploitation» for å komme noen steder. Man trenger både å bygge en rakett, få noen som kan fly den, ha et mål og ha brensel til den for å komme noen steder.

Steve Jobs snakket en gang om Apple som en rakett, samtidig sa han at å starte et selskap ikke var «rocket science». Noe som på amerikansk er sett på som prestisjefullt og meget vanskelig. Det er også mulig han undervurderte egne evner og eget team.

Det vi gjør er å hjelpe til tidlig med å effektivisere oppstarten. Hvis man endre banen tidlig får det veldig store utslag på hvor langt man kommer senere.

Med god finansiering kommer man raskere opp, man kan også hente inn penger i flere runder uten å miste for stor eierandel. Vi hjelper til med søknad til Innovasjon Norge og bistår med flere andre former for finansiering.

-Stefan

Oslo International Startup Program

Oslo International Startup Program

We have had the pleasure of contributing to the Oslo International Startup Program. We have been running workshops and lectures in concept development, business development and market research for 35 international entrepreneurs this fall.

The program is organized by Oslo International Hub, and two of us from Coinno was helping out with five workshops. There are a lot of interesting contributors to this program, several serial entrepreneurs and angel investors share their hard earned knowledge. Contact us or Oslo International Hub if you are interested in information about the next program or if you are looking for interesting investment opportunities with some advantages.

Stefan

Preferred supplier agreement with Oslo International Hub

Preferred supplier agreement with Oslo International Hub

Oslo International Hub (OIH) is a co-working space for startups with three beautiful buildings in central Oslo. They are passionate about international entrepreneurship in Oslo. We are proud to present our new agreement with OIH. Our services will be promoted and recommended for the members of the OIH.

We specialize in marketing and business development for innovative companies, and the quality of these services have gained us the honor of being the preferred supplier of marketing for the members of OIH. In addition to that OIH is a customer of ours.

In addition to co-working space, OIH also offers access to an angel investor network, events, business services and startup programs.

I am looking forward to a very interesting and exciting partnership.

-Stefan

Møt Kees Koolen, rådgiver til Uber og seriegründer.

Møt Kees Koolen, rådgiver til Uber og seriegründer.

Seriegründer og nå såkorninvestor Kees Koolen kommer til Oslo. Møt ham på et lite intimt 3-timersevent hos oss.

Ta kontakt med oss for å være med i trekning blant ukens nye kunder om å møte Kees Koolen. Han har vært involvert i over 50 selskaper, og vært CEO og gründer i booking.com i tillegg til at han har vært rådgiver for Uber siden 2012. Nå er han med på å forvalte et såkornfond på 4,5 milliarder.

Vi har tre plasser igjen for nye kunder med under tre år gamle selskaper som bestiller tjenester fra oss. Det skjer den 9. september. Oscars gate 27 i Oslo.

Crowdfunding Norge

Crowdfunding Norge

Crowdfunding i Norge er en ny mulighet. I Norge har vi faktisk også en rekke lokale muligheter i tillegg til at det ofte passer å bruke noen av de internasjonale løsningene.

Det er en del som ønsker å investere i norske selskaper gjennom Kickstarter. Det er flere andre større internasjonale portaler som er tilgjengelige i Norge. I tillegg er det utrolig nok faktisk mulig å gjøre det helt selv fra grunnen av. Moonwalk Tomorrow har selv satt i stand en vellykket runde med finansiering av fem selskaper. De fikk inn en halv million dollar før fristen og det verdsatte porteføljen til 2,5 millioner dollar. De hadde jobbet et år med idéer og konsept, og hadde ikke noe konkret. Nå har de satt i gang en runde nummer to som planlagt og den ser også ut til å gå veien. Nå har de prototyper og salg på flere av selskapene, og denne gangen er det mindre risiko. Det er likevel fortsatt veldig tidlig å komme inn, og ved neste runde kan det bli ti ganger dyrere hvis alt går etter planen. Les gjerne mer om deres finansiering nå. Det var ikke mange dager igjen og mesteparten kom i mål helt mot slutten som vanlig. To av oss i Coinno har investert i dette.

Les neste del om crowdfunding i Norge. Les også gjerne om våre tjenester for å finansiere startups. Ta gjerne kontakt med oss om crowdfunding eller andre finansieringsformer.

Designdrevne selskaper tre ganger så konkurransedyktige

Designdrevne selskaper tre ganger så konkurransedyktige

Vi leser jo stadig forskning om våre fagområder for å kunne bidra til økt konkurransekraft for våre kunder. Noe deler vi med oss her også. DMI har laget en indeks for designverdi og lagt dette sammen med hvordan selskaper tjener penger på børs. Nærmere bestemt den bredeste indeksen i USA, SP500. De fant at i løp av ti år var selskaper som var gode på design også 228% mer lønnsomme.

DMI er design management institute i Boston. De har laget en målestokk for designdrevne selskaper sammen med Motiv. I en studie ble de mest designdrevne selskapene sammenlignet med gjennomsnittet av de 500 største selskapene i USA (indeksen Standard&Poor 500) og de fant ut at de over ti år hadde en ekstrem meravkastning på 228%. De tror at designprosesser som analyserer kundebehov og talent for design er noe av det viktigste. Vi tror at designere som kan entreprenørskap og og markedsføring sammen med spesialister på interaksjonsdesign er noe av det viktigste og satser derfor på det.

Stefan

Hva entreprenører trenger for å klare seg

Hva entreprenører trenger for å klare seg

Varemerkebeskyttelse kan ha sin funksjon, men er ikke alltid nok. Vi har jo spesialisert oss på å få inn nye produkter på markedet. Det kan være eksisterende produkter på nye markeder eller nye produkter på nye markeder. Sistnevnte gjelder entreprenører og gründere, men også intraprenører, de som utvikler et eksisterende selskap.

Jeg snublet over en interessant undersøkelse fra CB Insights som igjen bekrefter noe jeg har sett flere ganger. Det trengs salg eller penger og markedsføring. Det litt nye i denne nå to år gamle oversikten er at det er markedsanalyse-delen som er mest kritisk. På tredjeplass er HR. Det trengs riktig team. Der har jeg selv bakgrunn med noe erfaring og utdannelse i skjæringspunktet HR og innovasjon. Vi har også noen verktøy for å kunne hjelpe til med dette som vi foreløpig har brukt selv og i en inkubator to av oss var aktive. Vi ser en etterspørsel og vi har et tilbud ingen andre har. Vi satser derfor mer på helhetlige løsninger for startups.

Vi har et kombinert produkt med workshops basert på et rammeverk for match i markedet og søknad til Innovasjon Norge som ser ut til å gjøre underverker for en del startups. Vi har å gjøre med byråkrater som sorterer her, og vi har brukt lang tid på å lære oss deres modeller i tillegg til at vi kan fagspråk litt dypere gjennom at alle som bidrar til dette hos oss har entreprenørskap som en del av høyere utdannelse. Vi jobber med et nettverk for investorer i tidlig fase, så kallede «business angels». Vi har et slikt nettverk som vi er koblet på gjennom samarbeid med Oslo International Hub.

Ellers er det jo salg og markedsføring da. Det kan vi. Vi kombinerer også det tett med analyse for å få input til pivot og produktutvikling for startups eller etablerte selskaper som lanserer i nye markeder og trenger ompakking eller tilpassing av selve produktet. Som Google-partner har vi også en del verktøy for å gjøre raske eksperimenter på et mer representativt utvalg på en svært kostnadseffektiv måte.

Her kan man også få gode innspill i forhold til å teste varemerke og mulighetene for å eie det i søkemotor.

Stefan

Norwegian tech awards

Norwegian tech awards

Vi har vært på norwegian tech awards for å skape kontakter og for å se hva som skjer innen norsk innovasjon. Det skjer store ting både innen eksisterende selskaper og nye.

Vi opplever en boom innen nyetableringer i Norge. Søknader til Innovasjon Norge er doblet i første halvår. Det er fortsatt en kapitalmangel for selskaper etter at tilskudd er brukt opp. Man kan se på alternative modeller for finansiering av videre drift. Noen ganger kan forhåndssalg på kickstarter.com være løsningen. Andre ganger er det kanskje en fordel å lete etter investorer for tidlig fase i våre naboland. Mange selger tidlig ut av landet. Vi har også fått et inntrykk av at mange norske entreprenører tenker lokalt og ikke internasjonalt. Ta kontakt dersom dere trenger noen form for bistand med deres nye virksomheter. Vi har kontorer i Oslo International Hub, en akselerator for internasjonalt orienterte startups.

Stefan