Konseptutvikling


Søknad Innovasjon Norge

Søknad Innovasjon Norge

Søknad fra Innovasjon Norge. Les dette først.

På sider til Innovasjon Norge finner man flere tekster om betingelser for å oppfylle kravene til stønaden. Samtidig snakkes det om at søknadsrutiner er konkurransebaserte. Det betyr, at din søknad, tross for at den fyller alle kravene, kan risikere å ikke nå opp. Stønaden din vil ses i lys av andre innkomne søknader, og dersom din forretning har sterke konkurrenter som står i samme kø, er du automatisk utsatt for å bli sammenlignet med andre.

Da blir det viktig å fremheve et helhetlig bilde av hva din innovasjon betyr for infrastruktur som allerede finnes, og hvordan den forstyrrer nåværende tungvinte løsninger, og ikke minst hvilke fotavtrykk etterlater den.

Dersom du var en av uheldige som tapte konkurransen om penger sjekk disse punkter:

Manglende gjennomføringsevne

Ofte forstås kravet som behov for å inneha kompetanse som kreves for å realisere forretningsideen: Har teamet kompetansen internt, blir den økonomiske byrden lettere. Sammensatt team er viktig, men kravet skjuler den virkelige grunnen – tilgang til kapital for utvikling. Hvis forretningen din er nettopp etablert, blir det viktig å vise til aksjekapital, investorer som dere ha inngått samarbeid med, eller tidlige kunder som kan betale forskudd før produktene er produsert.

Hvis dere har allerede drevet forretningen en stund, du må skille innovasjon ut som enkeltstående prosjekt med eget budsjett. Planlegg finansiell support gjennom hele prosjektperiode.

Den finansielle risikoen i prosjektet må ikke være for høy, slik at Innovasjon Norge anser tilskudd som en vekst-investering, og ikke som redningsaksjon for en bedrift i vanskelighet.

Manglende kompetansepå grunn av svakt sammensatt team. 

Manglende evne til å bygge nettverk og kommersialisere løsningen:

Tenk på salg tidlig! Bruk fokusgrupper digitalt for å avklare kunder, markeder, priser og funksjoner før du lanserer ideen. Mange er redde for at ideen blir stjålet i tidlig fase. Velg dine fokusgrupper med omhu!

Uklar forretningsmodell:

Du kan få hjelp fra oss, vi tilbyr workshops som hjelper bedrifter uansett størrelse med å utforme et bærekraftig konsept. Vi har også pakker for finansiering hvor søknad til Innovasjon Norge inngår. Pakkene er et godt utgangspunkt for opptak til virtuell akselerator eller inkubator.

Begrenset markedspotensial, eller ikke har mulighet for skalering og vekst på kort eller lang sikt.

Ikke relevant for ordningen.  

-Tanja

Innovativ metode i konseptutvikling

Innovativ metode i konseptutvikling

Innovativ konseptutvikling starter med at du har en tanke om et problem eller et behov som må fylles. Eller at du trenger hjelp for å se mulighetene. 

Kreativ konseptutvikling er noe annet. Det er et begrep grafiske designere og andre bruker om et visuelt konsept. Med innovativ konseptutvikling kommer du dit til slutt, men du begynner mer strategisk. Forskjellen ligger i lønnsomheten.

Vi hjelper deg å se nye horisonter og å ta idéene dine fra tanke til konsept.

Teknologi og design

Coinno har ekspertise innen hvordan digital transformasjon kan påvirke suksess for din bedrift. I våre workshops gjør vi gjennomgang av hvordan kunstig intelligens, machine learning, IoT og automasjon kan endre og effektivisere dine tjenester, gjøre de relevante og konkurransedyktige . 

Konseptutvikling, metode og innovasjon

Kjernen i vår virksomhet er kreative workshops, der vi sammen med våre kunder tester ut innovasjonsideer. Vi bruker designtenkning og Osterwalders metoder som hjelper oss å skape og teste ut nye businessmodeller og løsninger. De som deltar fra vår side har utdannelse i både innovasjon og markedsføring.

Digitaliseringsvalg må testes

Et godt tjenestetilbud innen markedsføring fokuserer på konseptutvikling, metode, prosesser, effektivitet og samhandling, så vel internt som i utformingen av nye digitale plattformer mot kunden. Coinno er Google-partner og leverer nettsider og nettbutikker som har bedre kode og alle verktøy for bedre synlighet og salg.

Typiske tjenester omfatter markedsføringsstrategi, markedsanalyse samt et bredt spekter av testing. Du får satt sammen tjenester fra andre leverandører på de områdene vi ikke er spesialisert selv.

Digital transformasjon krever ressurser

Nye digitale muligheter skaper innovasjon og utvikling av helt nye forretningsmodeller. Du kan få ditt forretningsomrpde ikke bare relevant og innovativt, men også få hjelp av oss med finansiering.

Du kan få hjelp med søknader til Innovasjon Norge, SkatteFUNN og andre ordninger, noe som kan hjelpe bedriften din å oppnå transformasjonen raskere.

Konseptutvikling er et lagarbeid. Coinno etterstreber alltid å sette sammen de beste hodene som kombinerer analytikere med strateger, designere og teknologer.

Mer om våre tjenester innen konseptutvikling.

-Tanja

Konseptutvikling

Konseptutvikling

Vi tror på konseptutvikling integrert i forretningsutvikling. Tror du konseptutvikling bare handler om å lage et grafisk konsept? Det er også viktig med branding, men det finnes noe mer grunnleggende. Strategisk konseptutvikling i tråd med markedsanalyse og å ha kontroll på tallene er en forutsetning for å få kommersiell suksess. Vi hjelper bedrifter med konseptutvikling og deler med oss av noen trinn i prosessen. Denne artikkelen er passende for startups og bedrifter i SMB-markedet, men også for større bedrifter som et eksempel på hvordan konsept og lønnsomhet kan henge sammen.

Hva trenger du å vite?

Når vi hjelper deg med utvikling av ditt konsept, trenger vi å ta stilling til noen viktige parametere. For eksempel trenger du å danne deg oversikt over ditt potensielle marked.

Når produktet ditt er bare en idé, kan det være vanskelig å forsvare dine antagelser. Vi kan hjelpe deg med et konkret verktøy som du kan bruke for å regne ut ditt markedspotensiale. Markedsanalyse er et nøkkel til det.

Start med å mappe begreper. Dette blir din handlingsplan for å kunne foreta en god markedsanalyse:

Dekningsbidrag

Dekningsbidrag er inntekt fratrukket variable kostnader. Dekningsbidrag skal kunne dekke de faste kostnadene og næringsinntekten din.

Tips: Skriv alle faste og variable kostnader som kan dykke opp i løpet av din forretningsetablering. Tenk hvordan du kan få dekket kostnader frem til salg eller investorkapital.

Nullpunktomsetning

Nullpunktomsetning er en omsetning du må ha for å gå akkurat i balanse.

Tips: Lag en prognose som gir deg oversikt over produksjonskostander (tjenesteutforming) og betalingsvillighet i det markedet du vil oppnå. Multipliser dette med antall enheter du må produsere og selge for å oppnå nullpunktomsetning.

Produkter

Dine produkter er en samlebetegnelse for varer og tjenester du selger.

Sett prislapp på alle tjenestene som du kan omsette for penger. Lag et produktoversikt.

Kundesegment

Kundesegmentet er det markedet som du må dele opp i mindre målmarkeder (kundesegmenter) etter kriterier som påvirker tilbud og etterspørsel.

Tips. Et kjent strategi for å nå forskjellige segmenter er: Prisstrategi, pakker, kvalitet.

Markedsandel

Markedsandel er den andel som betjenes i markedet, som regel uttrykt i prosent.

Tips. Start med å definere dine konkurrenter. Om du finner tre hovedkonkurrenter kan du anta at de tar 100 % av markedet i dag. Du må se om du kan overvinne på bakgrunn av din strategi noen av deres kunde og dermed kan anta % av markedet du kan regne med.

Substitutt

Substitutt er det nærmeste produktet eller tjenester som allerede omsettes på markedet. Det kan også være en annen type produkt som oppfyller samme kundebehov.

Posisjonering

Posisjonering betyr hvordan ditt produkt eller bedrift fremstår i kundenes øyne. Verditilbudet er viktig her. Posisjonen er også relativ til konkurrerende tilbud.

Markedsstrategier

Valg som innebærer en posisjonering i forhold til kunder/konkurrenter på en måte som gir bedriften et konkurransefortrinn.

Pris per kunde

Kontaktpris: Kontaktpris det det koster å informere en kunde. Eks: Annonse: 5.400 = Kontaktpris 68 øre Antall lesere: 8000

Respons: Antall som svarer på et markedsføringstiltak. Eks: 20.000 flyers, 400 svar = 2% (Uttrykk for markedstiltakets effekt).

Klikkrate (CTR): Antall som svarer på et digitalt markedsføringstiltak. Eks: 20.000 visninger av annonse, 400 klikk = 2% (Uttrykk for markedstiltakets effekt).

Konverteringsrate: Andel som responderer gjennom å ta kontakt eller bestille, etter å ha klikket på annonsen.

Pris per konvertering (CPC): Hva man betaler for en kundehenvendelse. Pris per klikk * antall klikk delt på antall henvendelser.

Pris per kunde: Prisen på kundehenvendelsene / salgsraten på henvendelsene. Betaler du 1000 kr per henvendelse og 25% blir til kunder er prisen per kunde 1000 / 0,25 = 4000.

Les mer om våre tjenester innen konseptutvikling.

-Tatjana

Innovasjon Norge, Kommersialisering. Tilskudd eller lån?

Innovasjon Norge, Kommersialisering. Tilskudd eller lån?

Tilskudd eller lån fra Innovasjon Norge i kommersialiseringen? – Vet du hva som er best for deg og realisering av din ide?

Om Tilskudd

Du har allerede avklart markedet, men løsningen må tilpasses bedre kundenes behov. I tillegg må du begynne med markedsføring og samarbeidsavtaler. Du kan dekke både eget arbeid (begrenset til 600 kr per time), og eksterne konsulenter.

Hva kan du bruke tilskuddet på?

Du kan fortsette med videreutvikling av din tjeneste, blant annet design

Patentere/beskytte ideen

Lage kommunikasjonsplan for introduksjon av din ide på markedet

Kompetanseheving

Tilskuddet kan dekke 75% av godkjent kapitalbehov og er begrenset til 700 000.-

Krav til søkeren

Kravene til søkeren er evne til å kommunisere unikhet av sin ide, vise til betydelig markedsandel og argumentere for den. Du må vise til målene med prosjektet og hvordan de skal oppnås, beskrive mulige konkurrenter. Du må ha relevant erfaring og 25% egen finansiering.

Lån

Denne løsningen passer best for dem som har egenkapital eller investorkapital, slik at bærekraften i selskapet har tid til å bygge seg opp. Det må legges frem troverdige planer om hvordan lånet skal brukes til. Du kan bruke pengene til kommersialisering av teknologi, eller til oppstart av bedriften.

Lånet må betales tilbake om 4 år. Du får første 2 år med rente- og avdragsfritak og 2 år til med rentefritak. Du kan låne inntil 1.5 million, men det forutsetter at du har egen kapital på minst 40% av det totale kapitalbehovet.

Etter 2 år må du begynne å betale effektiv rente på 4,7 % og nominell rente på 2,87%.

For å effektivisere lånet må du ha en nedbetalingsplan, solidaritetsansvar (kausjon på 20%) og sannsynliggjøre betjeningsevne med hensyn til renter etter første 4 år.

Scope for bedrifter – AS, yngre enn 5 år, har gjennomføringsevne og nødvendig kompetanse på plass, innovativ og har ambisjoner for vekst. Du må kunne også vise til betalingsvillig marked.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe dere med mer effektive søknader til Innovasjon Norge.

-Tatjana

SkatteFUNN søknad, rådgiving

SkatteFUNN søknad, rådgiving

Skattefunn søknad og strategirådgivning. Som strategipartner bistår vi i ulike strategiske og innovative prosesser på en engasjerende og kunnskapsrik måte. Vi forteller litt om prosessen.

Vi hjelper deg og din bedrift med å realisere ditt potensiale, sette i gang nye utviklingsprosjekter, oppnå lønnsomhet og markedsrelevans.

Hva du kan få hjelp med

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med når du setter i gang ditt prosjekt med Skattefunn søknad:

  1. La oss starte med din ide om et nytt produkt eller en tjeneste.Som regel finnes det mange gode ideer i bedriften, men ofte er de bare i hoder hos de dyktige medarbeiderene. Noen ganger havner de på et lederbord med et åpent spørsmål – skal vi eller skal vi ikke? Hvordan ta en 360% vurdering av en ide? Vet ledere i bedriften hvor omfattende organisering som skal til for å gjennomføre den? Er han/hun villig til å ta risiko?Som regel har ikke bedrifter ressurser de kan ta risiko uten vurdering med. Endringer må planlegges og tas på alvor i hele verdikjeden.Derfor må det utvikles en produktutviklingsmodell, kort sagt en plan over hvem er med, hva som skal til og når endringer skal skje.
  1. Når du har kommet halvveis, begynn å teste ut din ide. Bruk pitching arenaer, eventer og åpne sener for å fortelle et bredere publikum om hva du har klart å sette ut til livs. Din viktigste oppgaven i denne prosessen er å få mest mulig feedback som du kan gjøre noe med. Det kaller vi Lean innovasjon.
  1. Prosessen kan virke kaotisk og uendelig, men vær sikker, du vil komme til et punkt når du enten må gi full gass eller avvikle din ide som ikke er relevant for markedet. For at prosessen ikke virker demotiverende, lag en handlingsplan og bestem tidsrammer, definer avhengighetsforhold og forebygg slakk.
  1. Når du har kommet så langt at du vil gi ditt utviklingsprosjekt en identitet (brand, navn, masseproduksjon, osv) må du handle enda mer tydelig. For at du skårer høyt på troverdighet om ditt produkt eller tjeneste, må du allerede på forhånd gjøre deg kjent med de mulige scenario som kan inntreffe. Derfor må du lage et oversikt over mulige utfall og tenke gjennom hver og en av dem grundig.
  1. Når det er sagt, scenario og forretning har en stor forskjell. Man kan si at scenario er en salgprofil, mens forretning omfatter også alle andre viktige funksjoner i skyggen. Når du har forstått hvilken scenario som finner sted i din tilfelle kan du omorganisere forretningen din for at alle økonomiske og menneskelige ressurser trekker i samme retning. Vi kaller det Forretningsutvikling.
  1. Når du trosser dine konkurrenter med din geniale utviklingsprosjekt må du holde fingeren på pulsen hele tiden. Hva måler du da? Du måler endringer i holdninger hos din målgruppe. Den beste måten å reagere raskt på symptomene er å ha et strukturert analysesystem. Du må måle variabler som gir deg mest relevante opplysninger i sann tid. Vi kan hjelpe deg med å velge mellom forskjellige analytiske verktøy og lære deg hvordan du trekker analysen ut fra data.
  1. Det er riktig at vi lenger ikke lever i en 2-dimensjonell verden, men i 3-dimensjonell. Vi må ta hensyn til teknologien slik som bønder gjør det med været. Hvordan kan teknologi kan fremme eller true dine prestasjoner? Tenk flere nivåer, spesielt hvis brukeren din og dine målgrupper er digitale. Derfor trenger du å ha en teknologistrategi i tillegg til din kommunikasjonsplan.
  1. Til slutt trenger du, som skal lede et utviklingsprosjekt, en coach, rådgiver og sparringspartner. Hos oss finner du kompetente medarbeidere som brenner for faget, og har mage timer innen feltet bak seg.

Hvorfor det kan lønne seg å bruke profesjonell hjelp

Hjelp med søknad til Skattefunn kan frigjøre tid, og øke oddsene for suksess. I tillegg til at du kan få forbedret prosjektet.

Tatjana

Skattefunn søknad, svar på spørsmål

Skattefunn søknad, svar på spørsmål

Søknad til Skattefunn er omfattende. Vi hjelper både nye og etablerte bedrifter med å finansiere innovasjon. Det kan ofte være søknad til utvikling og kommersialisering av nytt produkt eller tjeneste. Finansieringsformen kan være forskjellig, avhengig av forretningens karakter og behov. I dag vil vi dele med oss om svar på vanlige spørsmål om SkatteFUNN-ordningen.

Start med å finne eller å etablere et passende prosjekt. I prosjektet kan du ha utviklingsaktiviteter, og du kan holde vanlig drift utenfor. Innenfor rammene av prosjektet kan du tillate deg å bruke mer tid til utvikling. Du får bedre forutsetninger for god styring.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt. Gjennom søknad til SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Er innenfor målgruppen for søknad til Skattefunn?

For å søke Skattefunn trenger du heldigvis ikke å ha en spesiell selskapsform. Ordningen  omfatter alle bedriftsstørrelser og det er ingen krav til ansatte eller omsetning.

Hvis du vet at dette er et prosjekt som er avgrenset på tid og er rettet mot utvikling av et produkt, tjeneste etter produksjonsprosess kan du søke om ordningen.

Det viktigste at det skaper nytte for bedriften og for brukere.

Bare i noen tilfeller stilles det krav til forskningshøyde.

Men, du må være sikker på at det ikke finnes et hylleprodukt av samme karakter fra før.

Hvordan går du frem?

Du trenger å etablere din profil på SkatteFUNN sine hjemmesider for å kunne levere søknaden. Søknadsskjema finner du på forsiden. Du kan fylle ut litt om gangen før du sender søknaden.

Vi i Coinno bistår ofte bedrifter som ønsker å starte et utviklingsprosjekt og trenger et samarbeidspartner for å definere produkt eller tjeneste.

Frister for å søker er 1.september. Send søknad som beskriver ditt produkt eller tjeneste.

Bedriften må legge ved et revisorattestert skjema (Skatteetatens RF-1053) for sine prosjektkostnader når man rapporterer selvangivelsen i februar-mars.

SkatteFUNN ønsker å se tall som utelukkende er relatert prosjektet, sørg derfor for at du har etablert prosjektregnskap fra dag 1.

Du kan få etterbetalt støtte fra 1 til 3 år tilbake i tid.

Husk at SkatteFUNN etterbetaler 20% av beløpet brukt på utvikling, for eksempel innkjøp av kompetanse, lønn til prosjektansatte, design, konsulenter og lignende. Markedsføring, markedsundersøkelser og annonsering faller ikke innenfor godkjent kostnad.

Merk at ulønnet arbeidsinnsats ikke gir grunnlag for skattefradrag.

Kostnader i forbindelse med lønn er rammebetinget: du får maksimalt dekket lønnskostnader inntil 600 kr i timen og 1850 timer i ett år per prosjektmedarbeider.

Det skal foreligge et ansettelsesdokument. Kostnader til eiere uten ansettelsesforhold kan ikke kostnadsføres.

Støtten blir utbetalt av Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Eksempler fra SkatteFUNN:

“Eksempel på timeføring (deltidsstilling):

Per jobber 80 % i bedriften, og har nominell lønn på kr 332 000

Han jobber 158 timer med prosjektet i løpet av et år.

Beregning Per:

Pers lønn må først regnes om til en full stilling, som gir kr 415 000

Timesats:

415 000×1,2 ‰=498

Kostnadene for Per i prosjektregnskapet blir:

498×158=78 684

Anne jobber 100 % i bedriften, og har nominell lønn på kr 600 000

Hun jobber 1850 timer med prosjektet i løpet av et år.

Beregning Anne:

Timesats:

600 000×1,2 ‰=720

Man kan maks føre opp en timesats på 600.

Kostnadene for Anne i prosjektregnskapet blir:

600×1850=1 110 000”

Prøv selv, eller ta kontakt med oss hvis dere ikke har tid. Det er litt lang behandlingstid, så det kan være en økonomisk fordel av å få søknaden til Skattefunn levert riktig raskere.

Tatjana

Konseptutvikling

Konseptutvikling

Konseptutvikling er forskjellig, avhengig av hvilken yrkesgruppe du spør. For oss handler det om å få idéer til å henge sammen. Hvis du spør en grafisk designer så handler det om et visuelt konsept. En produktdesigner kan ha utkast til emballasje og en markedsfører kan ha fokus på hva slags verdi man skaper. I gamle dager var det mye synsing, og oppdragsgivers personlige smak ble ofte avgjørende. Det var også ofte tekstforfattere som sto bak konseptutvikling i klassiske reklamebyråer, kanskje fordi de kunne beskrive noe raskt og abstrakt. En med bakgrunn innen innovasjon og forretningsutvikling ser det annerledes. Rammeverk innen lean startup er godt egnede for å forstå hvordan man kan legge sammen idéer og hvordan man kan teste sine antakelser. Jeg mener det alltid er her man skal begynne hvis man skal treffe riktig. Selv for store etablerte selskaper. Det er mye felles hva gjelder intraprenørskap (innovasjon i etablerte selskaper) og entreprenørskap (innovasjon i nye selskaper). Så er det alltid også en fordel å ha med markedsfører, forretningsutvikler, brandingekspert, grafisk designer, produktdesigner, tekstforfatter og så videre fortsatt.

Grunnlag for konseptutvikling

Vi har en strukturert måte å produsere konsept på. Begrepet lean kommer fra en produksjonsmetode benyttet innen Toyota for å kontinuerlig justere og teste for å få opp kvaliteten og ned kostnadene. Dette ligner litt på Webers byråkrati og Taylors fokus på prosedyrer. Vi finner altså paradoksalt nok et system for innovasjon og entreprenørskap innen noe veldig firkantet. Flere av oss som har studert innovasjon vet at prosedyrer alene ikke er nok, de kan faktisk virke mot sin hensikt hvis de brukes feil. Utvikling av individene som deltar, utvikling av timet og det sosiale miljøet er også viktig for at alle skal yte. Vi ser helhetlig når vi bruker lean innen entreprenørskap. Likevel er lean en del av det, og da har de metodene vi ofte bruker gjerne utspring fra verkene til Ries og da særlig «Lean Startup».

Innovasjon er mye mer enn kreativitet

Innovative konsepter er noe annet enn bare kreative konsepter. Ved å utvide det kreative begrepet gjennom å legge til krav om lønnsomhet kommer vi frem til den definisjonen på innovasjon som vi bruker. For å få et konsept til å bli lønnsomt tenker vi helhetlig. Vi bruker et mer helhetlig rammeverk fra Osterwalder et al. for å se på integrert markedskonsept og forretningskonsept. Vi plukker de riktige deltakerene, eller veileder de deltakerene som deltar for å skape et riktig team og et godt miljø for innovasjon.

Knekk koden

Testing er viktig. Osterwalder skriver også om dette, men i praksis vet vi at mange har vanskelig for å teste sine antakelser. Vi vet det fra kurs vi har holdt. Når deltakerene skal teste og spørre målgruppen så skjer det ikke. Selv i større grupper med over 20 deltakere er det få eller ingen som faktisk går så langt som å snakke med noen. Det er enda et stort skritt fra å snakke med noen til å faktisk gjøre valide og reliable tester. Dette er i seg selv et eget fagområde for markedsanalytikere, sosialantropologer og lignende. Likevel er det bedre med noe kontakt med markedet enn ingenting. Det med testing står sentralt i alle metoder innen lean startup, og likevel er dette noe vi vet at utøvere har en stor barriere for å gjøre. Dette er noe vi derfor anbefaler at dere aksepterer at må gjøres. Det er mye billigere å gjøre endringer i konsept, mockups, prototyper eller presentasjoner enn i de ferdige produktene og tjenestene. For å ikke nevne hva testing gjør for suksessraten.

Hvordan man tester konsept

Vår performance-avdeling tester mye digitalt. Vi viser gjerne filmer, landingssider med produkter eller tjenester, eller annet for trafikk vi trekker inn digitalt og tester på. Da er a/b-testing fint. Man kan få mange svar og man slipper synsing eller konflikter om hvem som vet best. Ingen blir sur hvis noen er besserwisser. Man kan bare teste! Så lenge man husker at det å designe og tolke tester på folks adferd er for fagfolk.

Mennesker er komplekse, og forskjellige. De lar seg lett påvirke, og hvordan, hvem, hvor og når man stiller spørsmålet påvirker til stor del svaret man får. Det skal mye mer avansert statistikk til enn hva man finner i newtonsk fysikk for å tolke resultater fra tester.

Mer om våre tjenester innen konseptutvikling.

Stefan

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Med en søknad til Innovasjon Norge kan du få hjelp til å komme i gang raskere. Detteer en fin kilde til finansiering, tilskudd, lån og andre former for støtte til innovasjon og entreprenørskap i Norge. De er også en kilde til mange myter.

Vi har mange innovative entreprenører som kunder og får ofte mange spørsmål om Innovasjon Norge. Vi deler noen innsikter for de som har tid til å skrive søknader selv.

Bakgrunnsinfo mange ikke har

En sak mange ikke er klare over er historien. Innovasjon Norge er på godt og vondt satt sammen av mange forskjellige offentlige organisasjoner. Få er klare over at Statens nærings- og distriktsuviklingsfond (SND) er en del av det som i dag er Innovasjon Norge. De igjen hadde en historie fra distriktenes utbyggingsfond, industrifondet, statens lånekasse for aviser og en del andre.

Nå er ikke SND det eneste eksemplet. Driftskredittkassen for jordbruket, Norges eksportråd, Statens landbruksbank, Norges turistråd er andre eksempler på organisasjoner som er slått sammen til Innovasjon Norge. Det er likevel de samme som har fortsatt å jobbe der og utformet kulturen. Det kan kanskje forklare hvorfor man kan få støtte til ny melkemaskin selv om mange andre også har det, men at det plutselig er høye nyhetskrav hvis man utvikler programvare.

Er man inne på app er det nesten umulig, fordi deres budsjett til apper er satt for lenge siden. Vi er inne i en bølge hvor mye skal over på app og det er derfor rart nok lettere hvis man lager gammeldags dataprogrammer til PC. Når man kjenner bakgrunnen kan man kanskje bli mindre frustrert og en forklaring kan kanskje gjøre at det føles mindre urettferdig. De som sitter der har bare forskjellig bakgrunn, selve organisasjonen har forskjellig bakgrunn og alle gjør det de synes er rettferdig og gunstig for alle. Det er bare at det blir litt forskjellig og det kan føles problematisk for noen. Generelt bidrar de nok til mer innovasjon, men man finner altså mange unntak.

Jeg håper du har fått litt hjelp til din søknad til Innovasjon Norge allerede, mer skal det bli.

Geografi

Vi har også dette med geografi. Det går vitser om at kvinner med minoritetsbakgrunn som bor på landet stiller meget godt i køen av søknader hos Innovasjon Norge. Hvorvidt det er en myte eller ikke kan man diskutere, men de har forskjellige budsjett avhengig av hvilket kontor man tilhører.

Vi har også å gjøre med byråkrater. De følger regler og vi opplever på en måte at de sitter med en slags sjekkliste som ingen andre ser. Dette var i sin tid en slags forbedring, før byråkrater fulgte regler synset de mer, og de hadde en større tendens til å begunstige venner, kjente og familie.

Har du tid til å lese «Lean Startup» av Erik Ries eller «Business Model Canvas» av Osterwalder et al. så kan du se litt mer av systemet de ofte bruker. Det er et relativt moderne system som en så lenge yter. Det er klart at det etterhvert vil bli nok av konsepter og forretningsplaner som er bygd ut fra dette, men foreløpig har det en fordel.

En god kilde til finansiering

Alt i alt mener vi at Innovasjon Norge er en fantastisk organisasjon som gir et godt bidrag til utviklingen her i landet, men man må altså ha en del forståelse for dem. Det finnes også svært mange andre kilder til finansiering, så det er ingen grunn til å sutre hvis man ikke kommer noen vei med dem. Se på de som en bonus. Les gjerne et til innlegg om Innovasjon Norge her.

Hjelp til søknad, Innovasjon Norge og andre kilder

Jeg håper at dere nå har litt større forståelse for Innovasjon Norge og at det går bra med søknadsarbeidet, ellers kan vi også bistå dere. En forskjell mellom det vi gjør og det de gjør er at vi utvikler og de velger. Vi utvikler dere og deres konsept, og vi bruker delvis de samme rammeverkene som Innovasjon Norge gjør fordi det er gode rammeverk. Vi har ressurser til å utvikle dere og deres konsepter hvis dere passer inn i vårt program, Innovasjon Norges gründertelefon er gratis. Har dere mye tid og veldig lite penger så håper jeg at denne artikkelen har hjulpet dere litt på veien, ellers får dere gjerne lese mer om våre virtuelle akselerator som inkluderer søknad til Innovasjon Norge.

Stefan

Skattefunn

Skattefunn

Søknad til Skattefunn er kanskje aktuelt for deg også. Vi jobber en del med innovasjon og innovative prosjekter med vår kunder. Det er utrolig nok en del gratis penger å få. Mange kjenner til Innovasjon Norge, men skattefunn er det ikke alle som benytter seg av. Er dette noe for dere?

Skattejakt og Skattefunn. Å gå på skattejakt i stønadsverdenen er noe unaturlig for drevne forretningsfolk. De går gjerne rett på sak og bruker andre former for finansiering. Søknad til Skattefunn kan likevel være svært aktuelt for mange, og med konsulenter som kan ta seg av søknadsprosessen er det mindre tidssluk. Det går mer riktig raskere.

Generelt kan vi si at tilslagsraten er høy på skattefunn sammenlignet med andre kilder til soft funding. Få din FoU inn under ordningen i dag, du kan få etterbetalt for hele året dersom du rekker årets frist.

Gå gjerne på skattejakt med oss. Skattefunn er et godt sted å begynne.

En søknad til Skattefunn kan bidra med finansiering til så å si all slags utvikling. Tjenesteutvikling, produktutvikling, utvikling av produksjonsprosesser og så videre, men det må gjøres på riktig måte. Veldig mange gjør dette i dag. De som ikke utvikler seg blir borte. Her er det om å søke fortest mulig, og å få hjelp med byråkratiet dersom dere ikke har fritidsproblemer. Du får også hjelp med å forbedre utviklingsprosjektet fra fagfolk innen innovasjon for å sikre prosessene og innen markedsføring for å sikre at det blir suksess der ute i markedet hvor det virkelig teller.

Stefan

Kundereise

Kundereise

Å se hvordan en kundereise ser ut for flere segment er innsikt som kan gi store fordeler. Ut fra et kvalitetsperspektiv finner man de svake lenkene. Man kan få opp lojalitet og ned kundechurn. Her kan man bevege seg fra transaksjonsmarkedsføring til relasjonsmarkedsføring.

Det som er felles med flere av fordelene er at de øker lønnsomheten. Det koster mer å skaffe en kunde enn å beholde en eksisterende kunde. Selve anskaffelsen og onboardingen kan også gjøres mer effektiv og behagelig.

Tradisjonelt sett finner man en del om kundereisen innen klassisk markedsføring og adferd før kjøp, men her er det fint å gå litt lenger enn det. I dag og i fremtiden er det plass til spesialister innen flere fag til å sørge for et godt forhold til deres kunder. Det er selvsagt markedsførere, det er kundesenteret og det er de som er i direktekontakt med kunden, det er proudktene og det er tjenestene. I tillegg ser vi i dag en egen spesialisering for å gjøre kundereisen best mulig. UI/UX. Det er engelsk som mye nytt. Det er user «experience / user interface» vi snakker om. Flere av våre konsulenter innen dette fagfeltet har det som spesialisering innen IT på bachelornivå, men vi har også en med master i selve faget. Interaksjonsdesign er et godt norsk ord. Faget har røtter i brukergrensesnitt for IT, men en komplett utdannelse handler i dag om all slags samhandling hvor en kunde er involvert. En forutsetning for å kunne optimalisere kundeopplevelsen.

Tenk kundereise. Bruk fantasien deres. Bruk de ressursene dere har som kan noe om adferd. Bruk gjerne eksperter. Det er noe av det mest lønnsomme man kan gjøre.

Stefan

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Her er litt hjelp til søknad, Innovasjon Norge har også en del ressurser. Nesten alle med ambisjoner om å starte opp noe nytt kjenner til Innovasjon Norge. Noen er litt mindre interessert i en byråkratisk søknadsprosess som kan ta tid og fokus vekk fra kjernevirksomheten. Andre er mer opptatt av stønader enn av forretningsutvikling. Hva passer for hvem?

Hjelp til din søknad, Innovasjon Norge og andre

Vi ønsker å hjelpe de som er ambisiøse og har det som trengs for å starte opp uten hjelp, men som er åpne for en raskere start. Midler fra Innovasjon Norge kan komme godt med for å få testet og justert raskere. Særlig den første delen, markedsavklaringen er nyttig. Det er relativt små beløp på 100 000, men sannsynlighetene er større for å få tilslag. Hvis vi bistår med søknaden så gjør vi det først og fremst for å kunne hjelpe til med markedsanalyser. Vi er først og fremst et markedsføringsbyrå, og egentlig ikke søknadsbyråkrater, men her har alle også bakgrunn fra innovasjon eller entreprenørskap i tillegg til kommunikasjon eller markedsføring.

Hva slags hjelp til søknad?

Det finnes søknadshjelpere som ikke selv løser selve oppdraget de skaffer finansiering til, og det kan være mer passende for de som selv vil påvirke prosessen, selve søknaden og hvordan markedsavklaringen løses. Så finnes det oss, vi gjør altså begge deler. Dette kan passe for de som er mer åpne for råd og ikke har like mye tid til å planlegge alt i detalj selv. Vi yter søknadshjelp i en helhetlig finansieringspakke inkludert søknad til Innovasjon Norge med flere kilder til kapital. Det kan passe de som er mindre opptatt av stønader, og mer opptatt av å få inn mest mulig kapital slik at det går raskere. Vi har også en pilot med virtuell akselerator, og vi samarbeider med en inkubator. Vi investerer også selv. Du kan gjerne ta kontakt med oss.

Stefan

Tjenesteutvikling DEL 2

Tjenesteutvikling DEL 2

Vi tror at digitalisering ikke bare må tas på alvor, det må også ha primær fokus i tjenesteutvikling. Hvorfor? Det henger sammen med forventninger hos deres kunder. Vi tror at digital kommunikasjon må komme tidligere, fordi da unngår man dyre designfeil senere. Vi hjelper deg med å spesifisere muligheter og hvilke tiltak man kan gjøre for en vellykket tilstedeværelse på nett. Vi vil hjelpe deg med å sette opp en effektiv og målbar performance marketing, en markedsføring der resultatene styrer aktiviteten. Du vil få oversikt over hvilke resultater som utløser bestemte handlinger.

Innholdsproduksjon

Vi produserer bilder og tekster til ulike plattformer på sosiale medier, for at ditt budskap skal være så relevant og interessant for målgruppen din som mulig.

Community management

Community management handler om å forsterke og ivareta et felleskap rundt ditt merke eller virksomhet.

Betalt søk

Vi er sertifisert Google partner og vi driver inn testtrafikk til deres eksperimentelle landingssider hvor kandidater til deres fremtidige tjenester vises.

Vi mener god kommunikasjon oppstår gjennom et tett samarbeid med kundene våre, ærlige samtaler og riktig bruk at de verktøyene som finnes der ute. Kommunikasjon beveger seg på kryss og tvers av kanaler, gjennom betalte og ubetalte medier. Oppgaven er å få de til å spille sammen.

Til syvende og sist handler det om å starte med en innsikt i noe som er viktig for folk! For det er på den måten vi lykkes med å skape oppmerksomhet, lage noe som er annerledes enn de andre aktørene innen samme kategori og dermed noe som folk vil like å se, oppleve eller oppsøke – gang på gang.

Les del 1 om tjenesteutvikling

-Tatjana