Sommerskole i Lean Startup med Sisu Coaching

Sommerskole i Lean Startup med Sisu Coaching

Lean startup er i vinden. Nå er det nesten blitt et buzz-word. Det er ikke like lett å få til som å snakke om. Hvis man først klarer å jobbe etter metoden kan man få skikkelige resultater.

Sisu Coaching har flere flotte arrangement i Lean Startup. Det er et lovende rammeverk for å starte selskaper som vi også benytter oss av når det passer for oss. Vi har sett dem sammen med Investinor og oppstartslosene fra DNB. I dag lanserer de sin sommerskole for gründere. Les gjerne mer hos DNB på deres feed. Vi anbefaler salgscoaching og annet spesialtilpasset gründere. De jobber spesielt med utholdenhet og motivasjon hos sine kunder. Derav navnet sisu, som er det finske ordet på urkraft og indre styrke. Les mer om deres tjenester innen coaching på deres egne sider.

Stefan

Nye medgründere!

Nye medgründere!

Vi har siden i sommer jobbet sammen, men har vært for opptatt med oppdrag for å kunne fortelle om nyheten til alle andre. Uansett. Vi er blitt tre partnere og siden selskapet enda er nytt kaller vi hverandre gründere.

Alle har erfaring og utdannelse fra før av, men teamet er på en måte nytt. Her er det bakgrunn fra Westerdahls og de har tidligere jobbet sammen i byrået Qcumber. Etter en svært lovende start fortsetter vi nå arbeidet med å heve nivået minst et hakk på alle områder. Vi har nye plattformer for kommunikasjon på nett, nytt CRM-system, nye verktøy for prosjektstyring og en god del annet som er oppgradert interne. Så å si alle produkter og tjenester blir gått over og løftet. Vi storkoser oss.

Pål Taule Brentebråten på interaksjonsdesign, webutvikling og prototyping.

Mariel Herland på interaksjonsdesign, webdesign og sosiale medier.

-Stefan

Hvorfor blir Coinno AS medarbeideried?

Hvorfor blir Coinno AS medarbeideried?

Vi prøver å skape en ny forretningsmodell. Det er blitt gjort en del for å få medarbeidere til å føle eierskap og ta ansvar. Enklest er å bare gi dem det. Medarbeidere som investorer kan kanskje også være en ny tillemping av crowdfunding-bølgen og et svar på manglende nyetableringer.

En grunn til at crowdfunding ser ut til å fungere er at det mangler høyrisikokapital. Særlig etter finanskrisen startet i 2008 ble risikokapital nesten borte. De gamle klarer seg, men det er nesten ikke blitt skapt noe nytt. Ungdomsarbeidsledigheten i Europa er skyhøy. VC-modellen, eller Venture Capitalist -modellen er kanskje nesten død, men den er enda ikke blitt helt erstattet. Det finnes et vacum.

Kapitalisme er egentlig en marxistisk term som går ut på at man skiller mellom arbeidere og eiere av produksjonsmidlene. I moderne kunnskapsbedrifter er det medarbeiderne selv som ER produksjonsmidlene, så den modellen er ganske ute, men fortsatt er det vanlig at det er andre som eier varemerket og kontraktene i organisasjonen. Det er investorene som har finansiert oppbyggingen den første tiden når selskapet går minus som eier dette. Dersom en ny ansatt kommer til er det vanlig at det tar mer enn fire måneder før denne begynner å gi mer enn den tar fra selskapet. Den tiden er det investorene eller selskapet som betaler for. Vi vill prøve å snu dette litt på hodet. Det kan fungere for de som har tid å investere. Samtidig er vi fortsatt åpne for eksterne investorer og “business angels”, dersom de finnes og er interesserte kan de bidra til å gjøre oppstartfasen raskere og bedre. De kan på en måte få gjort mer med mindre med vår modell dersom vi får den til å fungere.

Vi prøver å skape en mer effektiv og sosialt inkluderende måte å delta i en markedsøkonomi på. Rent praktisk skjer dette gjennom at vi har et sett med spilleregler og vi satser på superledelse, som er en form for selvledelse i organisasjoner. Frilansere som vil prøve seg kan gjøre det og dekningsbidrag og interne tid blir gjort om til del i Coinno AS etter en prøvetid. Arbeid som blir utført går gjennom en kvalitetssikringsprosess som gjør at kunden opplever forutsigbarhet og mottar produkter og tjenester av høy kvalitet.

For de som er veldig interessert i den nye “nettverksøkonomien” kan lesing av forskning.no´s artikkel om Vegard Kolbjørnsruds nye doktorgrad anbefales. Vi prøver også å finne litt mer ut av behovene til frilansere innen digital og kreativ, noen spørsmål og svar kan leses på webforumet. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert.

-Stefan