Innovasjon

En kategoriside generert av alle innlegg innen denne kategorien. Gå til alle blogginnlegg eller les videre i denne kategorien. 

Kontorfelleskap / coworking space Oslo – Uma

UMA redefinerer begrepet ”jobb” Arbeidsrom er ikke lenge en ramme for din arbeidsdag. Det har blitt en viktig faktor som spiller med på dine oppgaver og behov, inspirerer deg, gir deg romfølelse og funksjon. Med coworking space i Oslo blir du en del av et fellskap og...

Kontorfelleskap / coworking space Bærum – Technopolis

Kontorfelleskap eller coworking på Fornebu - Technopolis Hva betyr resepsjon, sikkerhet, posttjenester og tilgang til faglig relevante arrangementer til deg og din bedrift? Dette felleskapet passer fra enkle cellekontorer til større kontorområder. Det er mest...

Søknad Innovasjon Norge

Søknad til Innovasjon Norge. Les dette først. På sider til Innovasjon Norge finner man flere tekster om betingelser for å oppfylle kravene til stønaden. Samtidig snakkes det om at søknadsrutiner er konkurransebaserte. Det betyr, at din søknad, tross for at den fyller...

Innovativ metode i konseptutvikling

Innovativ konseptutvikling starter med at du har en tanke om et problem eller et behov som må fylles. Eller at du trenger hjelp for å se mulighetene.  Kreativ konseptutvikling er noe annet. Det er et begrep grafiske designere og andre bruker om et visuelt...
Søknad Innovasjon Norge

Søknad Innovasjon Norge

Søknad til Innovasjon Norge. Les dette først. På sider til Innovasjon Norge finner man flere tekster om betingelser...

Siva

Siva

Det er ikke lett å få komplett oversikt over alle etablerte næringshager, inkubatorer og frittstående kollektiver i...